Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kochanowskiego w Olecku

 

 

 

 

Konto Bankowe Rady Rodziców:
25 9339 0006 0000 0000 0161 0001

 


Przewodniczący Rady Rodziców:

Jacek Kalejta