Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku


Dyrektor
mgr Leszek Stanisław Olszewski


Wicedyrektor 
mgr Nina Grodzka