Dokumenty szkolne obowiązujące w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku


Statut szkoły 


Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania


Procedury uzyskania zwolnień z wychowania fizycznego


 Pozostałe dokumenty są do wglądu w bibliotece szkolnej w godzinach jej funkcjonowania.